...31 มกราคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ขอต้อนรับ ท่าน ผอ.พรศักดิ์ ธรรมวานิช ด้วยความยินดียิ่ง...

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบได้ ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2557