...31 มกราคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ขอต้อนรับ ท่าน ผอ.พรศักดิ์ ธรรมวานิช ด้วยความยินดียิ่ง...